Årsmöte i Corona-tider

 

I anslutning till att den nya pandemilagen (SFS 2021:4) började gälla 10 januari trädde också en ny begränsningsförordning (SFS2021:8) i kraft, med striktare regler med anledning av Coronapandemin. Regeringens avsikt är att inga sammankomster med fler än 8 personer ska genomföras och straffansvar för överträdelser har införts i flera situationer.


Styrelsen har beslutat att tills vidare skjuta upp stämman under rådande omständigheter och avvakta tills det medicinska läget förbättrats. Kallelse kommer då att göras med stadgeenlig framförhållning och formalia.

 

I lagen om förvaltning av samfälligheter är reglerna så att stämma med beslutsfattande är ett fysiskt möte och vi kan därför inte göra stämman digitalt. Vi styrs av andra lagar än tex bolag och bostadsrättsföreningar som redan innehåller förutsättningar för digitala möten och deltagande på andra sätt än genom fysisk närvaro.

 

Ni kan läsa mer om REVs rekommendation och svar på de vanligaste frågorna på denna länk: https://www.revriks.se/media/w5ihggwv/%C3%A5rsm%C3%B6te-i-corona-tider-210112.pdf