Årsmöte 2021 


Styrelsen har beslutat att tills vidare att skjuta upp stämman under rådande omständigheter och avvakta tills det medicinska läget förbättrats. Läs mer på denna länk

Faktura via email? 


Gå in på nedan länk för att anmäla till vilken email adress ni önskar få framtida utskick av faktura samt annan information länk.


OBS! Använd inget annat sätt än detta formulär för att skicka din epost!!! TACK!

Centrala Svanesunds Vägförening har som uppgift att sköta underhåll av vägarna i centrala, norra och västra delen av Svanesund med undantag för genomfartsleden som sköts av Trafikverket. I föreningen ingår ca. 450 fastigheter, varav majoriteten består av permanentboende villor.På denna hemsida finns även ytterligare information så som bl.a. hantering vid ägarbyte och protokoll från årsmöten.


Har ni synpunkter och/eller önskemål på innehåll går det utmärkt att kontakta styrelsen via mail.