Tack alla ni som kom till årsmötet!


Mötesprotokollet är publicerat här på hemsidan, vid stranden samt på biblioteket.Vi vill uppmana er att ta en stund för att gå in på ert konto på vår plattform Vägfas. Ni hittar länken och er personliga kod på er faktura. Det är viktigt att ni kontrollerar att era uppgifter är korrekta. För er som fortfarande får pappersfakturor, skulle vi vilja be er att lägga till er e-postadress. På så sätt slipper ni nästa års avgift för pappersfakturor!


Snöskottning!


Grundregeln är att snö som faller på din tomt ska skottas in där. Du får inte skotta ut snön på körbanan, inte ens den vall som plogbilen eventuellt plogar mot din infart ut på vägen!


Se också till att skotta av tak så att inte snön rasar utanför tomten.


Plogbilarna gör så gott de kan, men har ingen skyldighet att hålla vallar borta från fastigheters infarter. Lagen säger att en husägare får tåla att snö plogas in från vägbanan. Se till att växter står så långt in att de klarar det och att staketen håller.Trädgårdsavfall

Uppsamlingsplats för ris och grenar i samhället ligger utanför föreningens ansvarsområde och ni ombeds att kontakta kommunen i denna fråga.
Telefon 0304-33 40 00

Centrala Svanesunds Vägförening har som uppgift att sköta underhåll av vägarna i centrala, norra och västra delen av Svanesund med undantag för genomfartsleden som sköts av Trafikverket. I föreningen ingår ca. 450 fastigheter, varav majoriteten består av permanentboende villor.På denna hemsida finns även ytterligare information så som bl.a. hantering vid ägarbyte och protokoll från årsmöten.


Har ni synpunkter och/eller önskemål på innehåll går det utmärkt att kontakta styrelsen via mail.

unsplash