Länkar


Här hittar du länkar till sådant som relaterar till vägar och bestämmelser som kan vara av intresse.

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Sveriges riksdags lagtext om förvaltning av samfälligheter


Transportstyrelsens register över lokala trafikföreskrifter

Sök efter lokala trafikföreskrifter i en kommun. Föreskrifter om t.ex parkering och hastighetsbegränsingar gäller endast om det noterats i Transportstyrelsens register.

Transportstyrelsen Vägtrafik

Transportstyrelsens sida om allt som rör vägtrafik, regler för vägtrafik, vägmärken, fordonsuppgifter etc.

Riksförbundet Enskilda Vägar

Vägföreningen är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) vilket bland annat ger oss möjlighet till juridisk hjälp, expertis på väghållning och ansvarsförsäkring för styrelsen.


unsplash