Styrelse 2024


Ordförande:

Ingegerd Carlsson

ordforande.vagforening@svanesund.se


Kassör:

Nina Anyai

kassor.vagforening@svanesund.se


Sekreterare:

Charlotte Johansson


Ledamöter:

Linus Strandmark

Karin Olsson


Suppleanter:

Reid Ericsson

Martin Källerfelt


Revisor:

Carina Hasselgren


Revisorsuppleanter:

Anders Holmqvist


Valberedning:

Christina Birath

Jörgen Grindsjö

Henrik Engberg

unsplash