Styrelse 2023


Ordförande:

Ingegerd Carlsson

ordforande.vagforening@svanesund.se


Kassör:

Nina Anyai

kassor.vagforening@svanesund.se


Sekreterare:

Charlotte Johansson


Ledamöter

Linus Strandmark

Henrik Engberg


Suppleanter

Eivor Olsson

Martin Källerfelt


Revisor:

Carina Hasselgren


Revisorsuppleanter:

Anders Holmqvist


Valberedning:

Christina Birath

Jörgen Grindsjö

Karin Olsson