Information


Väghållning och vinterväghållning

Väghållning och vinterväghållning utförs av Svanesunds Båt och Traktorservice HB.
Kontaktperson Jörgen Grindsjö tel: 070-3744701.

Gatubelysning

Belysning, drift och underhåll av gatubelysningen i Orust kommun sköts av kommunen och felanmälan görs direkt till kommunen här 


Ägarbyte?

Vid ägarbyte av fastighet kontakta Eivor Olsson, 0705 272345


Övrigt

Då skador e.d. upptäcks på våra vägar i samhället är vi tacksamma om ni kontaktar vägföreningen snarast på vagforening@svanesund.se


Det grus som ligger kvar till våren får gärna sopas upp av boende i samhället. Det kan med fördel användas till grusning vid egen halkbekämpning kommande år.
 När klippte du häcken senast?


Fastighetsägaren skall se till så att häcken inte skymmer sikten och blir en trafikfara.


Staket, murar, häckar eller andra skymmande föremål får vara högst 0,7 m över körbanan inom det skuggade området.