Allmän Information


Väghållning och vinterväghållning

Väghållning och vinterväghållning utförs av SBTMark HB.
Kontaktperson Jörgen Grindsjö tel: 070-3744701.

Gatubelysning

Belysning, drift och underhåll av gatubelysningen i Orust kommun sköts av kommunen och felanmälan görs direkt till kommunen här


Ägarbyte

Vid ägarbyte av fastighet kontakta oss via email vagforening@svanesund.se.


Övrigt

Då skador e.d. upptäcks på våra vägar i samhället är vi tacksamma om ni kontaktar vägföreningen snarast på vagforening@svanesund.se.


Det grus som ligger kvar till våren får gärna sopas upp av boende i samhället. Det kan med fördel användas till grusning vid egen halkbekämpning kommande år.Har du klippt häcken?


Det är viktigt att växtligheten på din tomt inte skymmer sikten eller försvårar framkomligheten för trafiken och trafikanterna!


Fastighetsägaren skall se till så att häcken inte skymmer sikten och blir en trafikfara.


Staket, murar, häckar eller andra skymmande föremål får vara högst 0,7 m över körbanan inom det skuggade området.


Tar växtligheten överhanden kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor – Klipp häcken! Vintern är den lämpligaste tiden att beskära träd och buskar.

unsplash