Avgift 


Det är viktigt att vi får in din del så vi får resurser att sköta det samhälle som du, din familj och dina grannar vistas i. Den peng du betalar går till att reparera vägar så du kommer fram och ser till så att vissa grönområden vårdas. På vintern ser vi till så vägen plogas och halkbekämpas.


Avgiften går till vägar, belysning och grönområden.

Vid Lantmäteriets förättning med Centrala Svanesunds Vägförening bestämdes hur antalet andelar skall fördelas, se nedan:


Helårsboende                         3  andelar

Sommarboende                     2  andelar

Direktutfart allmän väg      1,5  andelar

Obebyggd tomt                    0,5 andelar


Storleken på andelen bestäms på årsstämman varje år.Om avgiften

Vägavgift ska betalas av den som vid årsstämman finns registrerad som lagfaren ägare till fastigheten. Om du har sålt din fastighet före stämman kan du ändå vara betalningsansvarig om ny ägare inte hunnit bli registrerad. 


Vägavgiften är obligatorisk och måste betalas för att våra vägar och det lokala samhället ska fungera.


Fakturautskick sker 1 mars med förfallodatum 31 mars.


Vid utebliven betalning skickas en påminnelse. Om utebliven betalning fortgår så kommer ärende skickas vidare till kronofogdemyndigheten.


unsplash