Avgift 


Det viktigt att vi får in din del så vi får resurser att sköta det samhälle som du, din familj och dina grannar vistar sig i. Den peng du betalar går till att reparera vägar så du kommer fram och se till så vissa grönområden vårdas. På vintern ser vi till så vägen plogas och halkbekämpas.


Avgiften går till vägar, belysning och grönområden.

Avgiften är förnärvarande <skall uppdateras>


Fastigheter med direktutfart till allmän eller kommunal väg <skall uppdateras>.


Om avgiften

Vägavgift ska betalas av den som vid årsstämman finns registrerad som lagfaren ägare till fastigheten. Om du sålt din fastigheten före stämman kan du ändå vara betalningsansvarig om ny ägare inte hunnit bli registrerad. 


Vägavgiften är obligatorisk och måste betalas för att våra vägar och det lokala samhället ska fungera.


Faktura utskick sker <skall uppdateras> med förfallodatum <skall uppdateras>


Vid utebliven betalning skickas en påminnelse. Om utebliven betalning fortgår så kommer ärende skickas vidare till kronofogdemyndigheten.


Årsstämman beslutar om vägavgiftens storlek.