Kaprifolvägen

Potthål har rapporterats till PEAB som kommer åtgärda dessa snarast.

”Triangeln” Ekvägen

 

Orustbostäder kommer nu att påbörja ledningsflytten för att få tomten byggklar.


Det som skall göras är:


  1. Bygg av tillfällig väg
  2. Flytt av kommunens VA (Orust kommun)
  3. Flytt av en mellanspänningskabel (Ellevio)
  4. Flytt en fiberkabel (Telia)

 

Arbetena kommer att påbörjas under v.22 och beräknas vara slutförda v27. De kommer att anlita A-besiktning/MEXEL för att genomföra en förbesiktning av berörda intilliggande fastigheter.


För mer information kontakta Orustbostäder

Martin Hellgren VD

Växel: 0304 79 94 00 
Mobil: 0703-48 55 81  
E-post: martin@orustbostader.se

Trädgårdsavfall

Uppsamlingsplats för ris och grenar i samhället ligger utanför föreningens ansvarsområde och ni ombeds att kontakta kommunen i denna fråga.
Telefon 0304-33 40 00

Har du klippt häcken?


Det är viktigt att växtligheten på din tomt inte skymmer sikten eller försvårar framkomligheten för trafiken och trafikanterna!


Fastighetsägaren skall se till så att häcken inte skymmer sikten och blir en trafikfara.


Staket, murar, häckar eller andra skymmande föremål får vara högst 0,8 m över körbanan inom det skuggade området.


Tar växtligheten överhanden kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor – Klipp häcken! Vintern är den lämpligaste tiden att beskära träd och buskar.Centrala Svanesunds Vägförening har som uppgift att sköta underhåll av vägarna i centrala, norra och västra delen av Svanesund med undantag för genomfartsleden som sköts av Trafikverket. I föreningen ingår ca. 450 fastigheter, varav majoriteten består av permanentboende villor.På denna hemsida finns även ytterligare information så som bl.a. hantering vid ägarbyte och protokoll från årsmöten.


Har ni synpunkter och/eller önskemål på innehåll går det utmärkt att kontakta styrelsen via mail.

unsplash