Kallelse Årsmöte

CSV


Kallelse till årsstämma den 26/3 2024 kl. 19:00

MIK klubbstuga, Ängevillan i Svanesund

 

Dagordning enligt föreningens stadgar. Styrelsen har förslag till förändrad uttaxering +100 sek/andel från och med 2025.

Arvoden föreslås vara oförändrade.

Inga motioner har inkommit.

Nedanstående handlingar kommer att finnas tillgängliga hos ordförande och kassör senast 14 dagar före årsstämman. Kontakt för mer information vagforening@svanesund.se:

  • Verksamhetsberättelse för 2023
  • Årsredovisning samt revisionsberättelse

 

OBS! Om ej alla delägare i en fastighet kan närvara på årsstämman, glöm ej att ta med fullmakt för samtliga fastighetsägare till fastigheten!


Denna kallelse har publicerats på föreningens hemsida, samt uppsatta på anslagstavlor vid stranden och mellan Hemköp och Centrumhuset samt på biblioteket.

 

Alla medlemmar är varmt välkomna, vi bjuder på fika!

 

Styrelsen


Snöskottning!


Grundregeln är att snö som faller på din tomt ska skottas in där. Du får inte skotta ut snön på körbanan, inte ens den vall som plogbilen eventuellt plogar mot din infart ut på vägen!


Se också till att skotta av tak så att inte snön rasar utanför tomten.


Plogbilarna gör så gott de kan, men har ingen skyldighet att hålla vallar borta från fastigheters infarter. Lagen säger att en husägare får tåla att snö plogas in från vägbanan. Se till att växter står så långt in att de klarar det och att staketen håller.Trädgårdsavfall

Uppsamlingsplats för ris och grenar i samhället ligger utanför föreningens ansvarsområde och ni ombeds att kontakta kommunen i denna fråga.
Telefon 0304-33 40 00

Centrala Svanesunds Vägförening har som uppgift att sköta underhåll av vägarna i centrala, norra och västra delen av Svanesund med undantag för genomfartsleden som sköts av Trafikverket. I föreningen ingår ca. 450 fastigheter, varav majoriteten består av permanentboende villor.På denna hemsida finns även ytterligare information så som bl.a. hantering vid ägarbyte och protokoll från årsmöten.


Har ni synpunkter och/eller önskemål på innehåll går det utmärkt att kontakta styrelsen via mail.

unsplash