Skicka in din epost adress med detta formulär för att få faktura via epost.


Formulär för att skicka in medgivande och e-post adress till vägföreningen

 
 
Jag medger att vägföreningen får insamla min e-post adress
 
 
 
 

GDPR


Allmän information

Dataskyddsförordningen (GDPR) började att gälla den 25 maj 2018 i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen (PUL) i Sverige.


GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och spridning av deras personuppgifter. Avsikten är att alla invånare inom EU ska kunna känna sig trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt.

Du kan läsa mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som förut hette Datainspektionen, här:  Dataskyddsförordningen (GDPR)


Personuppgiftsansvarig

Styrelsen i Centrala Svanesunds Vägförening (CSV) är personuppgiftsansvarig


Hantering av dina personuppgifter 

I CSV hanteras och lagras personuppgifter i vårt medlemsregister.  Den lagliga grunden för detta är att ett medlemskap i en vägförening innebär ett obligatoriskt avtal och är inte frivillig om man äger en lagfart inom vägföreningens område.


Den information vi behandlar är namn, adress, fastighetsbeteckning, födelsedata samt telefonnummer. Vi använder dessa för att skicka ut kallelse till stämman, avisera avgifter eller annan information från styrelsen.  


I samband med ett ägarbyte får styrelsen de uppgifter som krävs för att vara en registrerad medlem i vägföreningen. Uppgifterna hämtas från Lantmäteriet eller från fastighetsägare själv. Vägföreningen behöver inte inhämta samtycke från en ny fastighetsägare då ett ägande av en fastighet också innebär obligatoriskt en del i den gemensamt ägda vägföreningen.


E-post medgivande

Enligt GDPR krävs numera ett särskilt medgivande från var och en för att styrelsen ska få lagra och använda sig av e-post, då det inte anses vara nödvändigt för vår verksamhet att vi har denna information. Medlemmar som önskar få aviseringar/information via e-post måste således ge sitt medgivande innan vi kan använda oss av detta.


Du kan ge ditt medgivande på följande olika sätt:

  • Skicka in ovan medgivande eletroniskt.
  • Hämta en utskriven blankett hos någon av styrelsen för underskrift och lämna på plats.

Observera att alla personer som vi lagrar e-postadressen till måste ge sitt samtycke till sin adress. 

 

Radering av e-post medgivande

Om du senare inte samtycker till att CSV lagrar din e-post adress så kan du skicka denna information till sittande kassör i föreningen så kommer den omgående att raderas.


Personuppgiftsincident

Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar måste den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till IMY inom 72 timmar.


unsplash